سوابق پژوهش

ایده‌های خلاقانه، اجرای هوشمندانه

سوابق پژوهش

سوابق پژوهش :
۱ – رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات با درگیری ذهنی پایین (Low Involvement) مانند مواد غذائی پروتئینی سوسیس، کالباس، ناگت و… برای گروه غذایی زربال پروتئین کاسپین (کایسر)
۲ – بررسی میزان شناخت و تصویر ذهنی از برند بانک سینا (Brand Awareness & Brand Image) و نیز سهم ذهنی و سهم قلبی مشتری (Share of Mind & Share of Heart) و جایگاه بانک سینا در میان سایر بانک ها از دیدگاه مشتریان بالقوه .
۳ – بررسی نقاط قوت و ضعف و اثر بخش بودن گونه های مختلف تبلیغات بانک سینا از دیدگاه پرسنل بانک و نیز نوع برخورد پرسنل بانک سینا با مشتریان و میزان رضایت مندی آن ها در قالب پروژه خدمات پنهانی Service) . (Mystery
4- بررسی تاثیر تصویر ذهنی از برند( Brand Image ) ، رضایت از برند (Brand satisfaction)، اعتماد به
برند ( Brand trust ) و وابستگی به برند( Brand Attachment ) بانک سینا از دیدگاه مشتریان بالفعل و میزان رضایت آن ها از خدمات و تسهیلات بانک سینا .
۵ – تحقیق بازار در حوزه بیمه های خصوصی (بیمه پاسارگاد)
۶ – تحقیقات بازار با هدف معرفی محصولات جدید(Product Development)برای کارخانه لوازم التحریر S.A.M
7 – اندازه گیری میزان آگاهی از برند (Brand Awareness) و تصویر ذهنی برند (Brand Image) از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک سرمایه و میزان رضایت آن ها از خدمات مزبور.
۸ – بررسی میزان شناخت مردم ( مشتریان بالقوه و بالفعل) از تسهیلات، خدمات و جوایز بانک توسعه تعاون و اندازه گیری دیدگاه های آنان در خصوص موارد ذکر شده.
۹ – بررسی میزان اثر بخش بودن تبلیغات سال های گذشته در بیمه کارآفرین و ارائه راهکارهای اجرایی.
۱۰ – بررسی اثربخشی نمونه های مختلف تبلیغات بر بیمه پاسارگاد و ارائه راهکارهای اجرایی.