برترین‌های طاها پیام

ایده‌های خلاقانه، اجرای هوشمندانه

کمپین لبنیات نسیم در قالب تبلیغات محیطی و تلویزیونی(شهریورماه ۱۳۹۴) توسط کانون طاهاپیام به اجرا در آمد